Aanmelden deelname oxaalzuurverdamper

Vorige week waren Werry Jonker en Henk Arends van de NBV-Nietap te gast op de ledenvergadering om uitleg te geven over hun temperatuur-geregelde oxaalzuurverdamper.
Voor geïnteresseerden kun je de Varroa bestrijding als pdf lezen.

Hierbij wil ik ook de oproep doen om je aan te melden als tester van de ‘Tempox’ verdamper.

Als je deelneemt als tester krijg je hulp van een begeleider om zo eenduidige resultaten te krijgen.

je kunt je aanmelden bij Werry Jonker of  Peter.van.zoest@home.nl

Reacties zijn gesloten.