Agenda

Overzicht activiteiten 2018

Ledenvergadering van onze vereniging NBV afd. Groningen
De vergaderingen / bijeenkomsten van de afdeling Groningen worden gehouden in de “Oude Drogisterij” op het adres:
Lage der Aa 4
9718 BJ te Groningen
Aanvang 19.30 uuroudedrogisterijDe volgende data zijn gepland:

Maandag 1 oktober
Op de agenda staan o.a.
Het bestuur is blij te kunnen aankondigen dat Jetske van Slooten bereid is de vacature van penningmeester in te vullen.
Daarna zal Werry Jonker een lezing houden over ‘de Temperatuurgeregelde oxaalzuurverdamper
We sluiten af met het bespreken van het bijenjaar door de leden

Dinsdag 6 november

Maandag 7 januari

Dinsdag 19 februari (jaarvergadering)
Lucas Hamming zal uitleg geven over het Buckfast Teelstation in de Marne.  Het zal o.a. gaan over het ontstaan van het Teeltstation en de keuze voor de Ligustica teeltlijn.

Maandag 25 maart

De invulling van de avonden worden nog bekend gemaakt.
Indien er agendapunten zijn of ideeën voor de vergaderingen graag melden bij de secretaris Peter van Zoest.


Zie ook de activiteiten in de berichten

 

bijgewerkt
4 december 2018