Agenda

Overzicht activiteiten 2018

Ledenvergadering van onze vereniging NBV afd. Groningen
De vergaderingen / bijeenkomsten van de afdeling Groningen worden gehouden in de “Oude Drogisterij” op het adres:
Lage der Aa 4
9718 BJ te Groningen
Aanvang 19.30 uur

De volgende data zijn nog gepland:

Dinsdag 13 februari (ALV)

We beginnen de avond met de lezing over pollen van Jan Enne Dees:
We zien dat bijen verschillende kleuren stuifmeel verzamelen, maar van welke bloem zijn ze afkomstig? Waarom verzamelen bijen stuifmeel en hoe zien die pollen er eigenlijk uit? Met een microscoop zie je allerlei prachtige structuren. Jan Enne Dees zal ons vanavond daar over vertellen en de structuren laten zien, zodat we met nog meer verwondering naar de stuifmeelklompjes van onze bijen kunnen kijken.

Na de lezing volgt de jaarvergadering met o.a. jaarverslag, financieel verslag, kascommissie, aftreden penningmeester en reglement bijenstal Stadspark.

Maandag 19 maart
Voorbereiding op de werkzaamheden van het voorjaar en een VERRASSING

Indien er agendapunten zijn of ideeën voor de vergaderingen graag melden bij de secretaris Peter van Zoest.


Zie ook de activiteiten in de berichten

 

 

 

oudedrogisterij

 

bijgewerkt
5 febr 2018