Vergadering 25 maart 19:30

Lezing van Sjoerd Fleurke over wespen en de Aziatische hoornaar

Lezing van Gosse van der Velde over het Buckfast teeltstation Ameland en hij doet een oproep voor vrijwilligers.

Voorstel voor een besluit tot het heffen van stageld bij gebruik van de Bijenstal Stadspark

Afscheid van Jan Schuitema als bestuurslid van onze vereniging. Iedereen is van harte welkom om hem samen te bedanken voor al zijn inzet.

 

Activiteiten zomer 2019

Voorgestelde activiteiten met de contactpersonen:

Mei:
excursie en meehelpen vervoer bevruchtingskasjes naar Ameland.
Aanmelden en informatie: Anneke Boerma

Mei:
Collecte Oranjefonds
Aanmelden en informatie: Gerardus Vos

Juni:
Excursie naar Jan Kruijt in Ter Apel
Aanmelden en informatie Frouke Kornack

13 Juli:
Open imkerijdagen
Aanmelden en informatie: Anneke Boerma

Augustus:
Bijenquiz en imkercafe
Organisatie Peter van der Zoest en Anneke Boerma

(Eind) September:
Fietstocht
Organisatie Jetske van Slooten

cursusdag Koninginnenteelt 9 maart

Op 9 maart a.s organiseert de Bijenvereniging Beetsterzwaag/Drachten en Omstreken een cursusdag Koninginnenteelt.
De cursus wordt verzorgd door Ben Som de Cerff, hij noemt het zelf een stoomcursus Koninginnenteelt.
De cursusdag wordt gehouden op een nog nader te bepalen locatie in Drachten, dit is met name afhankelijk van het aantal te verwachten deelnemers. De kosten voor die dag bedragen € 10,- voor leden van de eigen vereniging en € 15,- voor niet leden.

Verzoek om je aan te melden zodat de organisatie kan inschatten waar rekening mee moeten worden gehouden

Klik op de link van de flyer voor extra informatie en de gegevens waar je je kunt aanmelden.
Flyer Vooraankondiging-cursus.

 

BBV noord op 2 februari

Op zaterdag 2 februari 2019 is de bijeenkomst van Buckfast Belangen Verenigd afd. Noord
In “De Hoeksteen “, Lageweg 45/a 9479PA te Noordlaren

Zaal open om 9:30 en sluiting 15:30
Entree: € 5,-
Lunch is verkrijgbaar voor eigen rekening

Voor informatie: Lucas Hamming, 0646438660

Aanmelden deelname oxaalzuurverdamper

Vorige week waren Werry Jonker en Henk Arends van de NBV-Nietap te gast op de ledenvergadering om uitleg te geven over hun temperatuur-geregelde oxaalzuurverdamper.
Voor geïnteresseerden kun je de Varroa bestrijding als pdf lezen.

Hierbij wil ik ook de oproep doen om je aan te melden als tester van de ‘Tempox’ verdamper.

Als je deelneemt als tester krijg je hulp van een begeleider om zo eenduidige resultaten te krijgen.

je kunt je aanmelden bij Werry Jonker of  Peter.van.zoest@home.nl

Cursus Mede maken 23 november Ruinen

De imkervereniging Ruinen e.o. bied dit jaar een voor de tweede keer een workshop mede-maken aan voor leden, gastleden, imkers en niet imkers en belangstellenden die de eeuwenoude (nieuwjaar) imkertraditie van echte mede maken weer willen herstellen. Gebruik nu de mogelijkheid om kennis en vaardigheid te leren om deze eeuwenoude godendrank weer te gaan maken.

Vrijdag 23 november a.s. om 19.30 uur in Zaal Kuik aan de Brink te Ruinen.

Voor alle informatie zie de flyer medecursus november 2018

Opgave voor 9 november via mail op erbij@bitsandbees.nl ovv medeworkshop