Ga je mee naar Ameland?

Het is mogelijk om een keer mee te gaan naar het bevruchtingsstation op Ameland.

De eerste keer is op 1 juni, de bevruchtingskastjes worden dan op zaterdag naar het eiland gebracht.

Elke volgende 14 dagen is er 4 keer een wissel:
Vrijdag avond heen, overnachten, kastjes sluiten (heel vroeg op dus), vrachtwagen inladen. Terug naar de wal, wisselen van de kastjes, weer naar het eiland en kastjes uitladen.

Als je als vrijwilliger mee gaat dan wordt de overtocht en overnachting betaald. Er wordt dan verwacht dat je de handen uit de mouwen steekt.
Ga je als belangstellende mee, dan betaal je de overtocht zelf. Het is dan ook mogelijk om alleen op zaterdag mee te gaan.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via de mail bij Peter van Zoest: peter.van.zoest@home.nl

De organisatie zoekt nog vrijwilligers, op deze manier kun je kijken of je het leuk vind om je daarna als vrijwilliger op te geven. Het is niet verplicht om elke sessie mee te gaan, de vrijwilligers worden ingedeeld waar nodig.
Je kunt je ook opgeven bij Gosse van der Velde: Telefoon: 050-5421794; mobiel 06-20819881

 

Excursie 8 juni naar Jan Kruit, Ter Apel

Op 8 juni gaan we op excursie naar de imker Jan Kruit in Ter Apel. We zijn vanaf 14:00 welkom.

Jan Kruit is Carnica koninginnenteler (ook voor Imme Bourtanger Moor) en heeft een proefbijenstand om koninginnen en volken op verschillende eigenschappen te beoordelen. Tevens is hij bijengezondheidscoördinator voor de provincie Groningen. Neem een kijkje op z’n website:

http://www.bijenstanddedriehoek.nl/index.htm

Aanmelden kan via Frauke: fraukees@hotmail.com

Vergadering 25 maart 19:30

Lezing van Sjoerd Fleurke over wespen en de Aziatische hoornaar

Lezing van Gosse van der Velde over het Buckfast teeltstation Ameland en hij doet een oproep voor vrijwilligers.

Voorstel voor een besluit tot het heffen van stageld bij gebruik van de Bijenstal Stadspark

Afscheid van Jan Schuitema als bestuurslid van onze vereniging. Iedereen is van harte welkom om hem samen te bedanken voor al zijn inzet.

 

Activiteiten zomer 2019

Voorgestelde activiteiten met de contactpersonen:

Mei:
excursie en meehelpen vervoer bevruchtingskasjes naar Ameland.
Aanmelden en informatie: Anneke Boerma

Mei:
Collecte Oranjefonds
Aanmelden en informatie: Gerardus Vos

Juni:
Excursie naar Jan Kruijt in Ter Apel
Aanmelden en informatie Frouke Kornack

13 Juli:
Open imkerijdagen
Aanmelden en informatie: Anneke Boerma

Augustus:
Bijenquiz en imkercafe
Organisatie Peter van der Zoest en Anneke Boerma

(Eind) September:
Fietstocht
Organisatie Jetske van Slooten

cursusdag Koninginnenteelt 9 maart

Op 9 maart a.s organiseert de Bijenvereniging Beetsterzwaag/Drachten en Omstreken een cursusdag Koninginnenteelt.
De cursus wordt verzorgd door Ben Som de Cerff, hij noemt het zelf een stoomcursus Koninginnenteelt.
De cursusdag wordt gehouden op een nog nader te bepalen locatie in Drachten, dit is met name afhankelijk van het aantal te verwachten deelnemers. De kosten voor die dag bedragen € 10,- voor leden van de eigen vereniging en € 15,- voor niet leden.

Verzoek om je aan te melden zodat de organisatie kan inschatten waar rekening mee moeten worden gehouden

Klik op de link van de flyer voor extra informatie en de gegevens waar je je kunt aanmelden.
Flyer Vooraankondiging-cursus.

 

BBV noord op 2 februari

Op zaterdag 2 februari 2019 is de bijeenkomst van Buckfast Belangen Verenigd afd. Noord
In “De Hoeksteen “, Lageweg 45/a 9479PA te Noordlaren

Zaal open om 9:30 en sluiting 15:30
Entree: € 5,-
Lunch is verkrijgbaar voor eigen rekening

Voor informatie: Lucas Hamming, 0646438660