Jaaroverzicht 2019

Jaarbericht NBV afdeling Groningen over het kalenderjaar 2019

Lezingen wintervergaderingen (Bij de Oude Drogisterij)

 • 7 januari: Bert Pranger over imkeren op de Filipijnen en in Burundi.
 • 19 februari: jaarvergadering en daarna Lucas Hamming over het Buckfast bevruchtingsstation te
 • 25 maart: Sjoerd Fleurke over wespen en de Aziatische hoornaar, Gosse van der Velde over het Buckfast teeltstation op Ameland.
 • 14 oktober: Ronald Boonstra over virussen overgedragen door honingbijen en mijten.
 • 19 november: Werry Jonker en Henk Arends over ervaringen met de oxaalzuurverdamper.

Naast de lezingen kwamen steeds praktijkvragen aan de orde. Ook onder meer een honingproeverij, aankondigingen cursussen zoals voor korfvlechten en overlarven, verslagen van deelname bijeenkomsten en informatie/initiatieven van de  NBV en BuckfastBelangen.

Zomeractiviteiten

 • 8 juni bezocht een tiental leden de bijenstal van Jan Kruijt in Ter Apel en omgeving.
 • De jaarlijkse fietstocht langs bijenstallen vond op 21 september plaats.  
 • 13 juli werd op Open Imkerijdag de bijenstal opengesteld en voorlichting gegeven.
 • Er is door leden meegeholpen met het transport naar teeltstation Ameland.

Bestuursvergaderingen

Vergaderingen op:  26 februari, 11 maart, 14 mei, 2 september en 19 november.  Naast het voorbereiden van de zomeractiviteiten en de wintervergaderingen is onder meer gesproken over:

 • Het vernieuwen van de bijenstal en de toepassing van het nieuwe reglement en stageld.
 • Vervullen bestuursvacatures. Jan Schuitema stopte na vele jaren als bestuurslid. Hein Zeevalking werd bereid gevonden zijn functie over te nemen.
 • Inzet van leden als praktijkbegeleiders bij de praktijklessen basiscursus in het La Roy huis.
 • Inzet van leden bij het initiatief “Groningen bij-o-divers”, gericht op de omgeving van de bijenstal, en het zoeken naar initiatieven die ook zichtbaar bijdragen aan biodiversiteit.

De bijenstal

 • 30 maart is door een aantal leden de bijenstal schoongemaakt en bijgespijkerd.
 • Er is gesproken met gemeenteambtenaren over de renovatie en uitbreiding. Een extern bouwkundig tekenaar heeft een tekening gemaakt. De plannen zijn ter plaatse met hem bekeken. Een lid gaat bezig met het maken van het bestek. De plannen zijn hiertoe meer in détail besproken. Er is een begin gemaakt met tekst en plan voor fondsenwerving.
 • Schoolklassen werden in de stal ontvangen en vertrouwd gemaakt met het bijenleven.

Enkele andere activiteiten

 • Een aantal leden bezocht de opening van een bijenlint in de Oranjebuurt.
 • Eveneens werd deelgenomen aan het doppenproject van Haren-Paterswolde en een cursus koninginnenteelt.