Verenigingswerk

Actuele activiteiten van de vereniging.

Activiteiten in uitvoer, oproepen voor deelname of verslagen van activiteiten zijn welkom.
Tekst kan worden aangeleverd aan info@bijengroningen.nl

Gezocht: versterking bestuur

1 van de bestuursleden is afgetreden en we zijn dus op zoek naar versterking.

Heb je belangstelling (en ben je lid) meld je dan aan bij Peter van Zoest.

Hij kan je ook informeren wat het inhoud om bestuurslid te zijn.

Nieuwbouw bijenstal Stadspark

Bijenhoudersvereniging Groningen heeft een plan ontwikkeld voor uitbreiding van de bijenstal voor educatieve doeleinden.

Daarvoor willen we een aanbouw aan de bestaande stal realiseren (zie tekening) waar we mensen kunnen ontvangen en praktijklessen kunnen geven.
Ook willen we een route met borden, met informatie over insecten, planten en wilde en honingbijen en over het werk van de imker. Op afspraak is de bijenstal te bezoeken onder begeleiding van een van de imkers van de vereniging. Een bord bij het toegangshek geeft informatie over deze mogelijkheden.

Voor de realisering van de uitbreiding zoals die op tekening staat hebben we materialen, mensen en geld nodig. Verschillende organisaties zouden daarbij kunnen helpen.

Gevraagd: mensen van de vereniging die zich willen inzetten voor de realisatie van het plan voor de uitbreiding van de bijenstal. Zie Tekening bijenstal

Wil je helpen meld je dan aan bij Jetze Dijkstra dijkstraaduard@hetnet.nl