Verenigingswerk

Actuele activiteiten van de vereniging.

Activiteiten in uitvoer, oproepen voor deelname of verslagen van activiteiten zijn welkom.
Tekst kan worden aangeleverd aan info@bijengroningen.nl

Nieuwbouw bijenstal Stadspark

Bijenhoudersvereniging Groningen heeft een plan ontwikkeld voor uitbreiding van de bijenstal voor educatieve doeleinden.

Daarvoor willen we een aanbouw aan de bestaande stal realiseren (zie tekening) waar we mensen kunnen ontvangen en praktijklessen kunnen geven.
Ook willen we een route met borden, met informatie over insecten, planten en wilde en honingbijen en over het werk van de imker. Op afspraak is de bijenstal te bezoeken onder begeleiding van een van de imkers van de vereniging. Een bord bij het toegangshek geeft informatie over deze mogelijkheden.

Voor de realisering van de uitbreiding zoals die op tekening staat hebben we materialen, mensen en geld nodig. Verschillende organisaties zouden daarbij kunnen helpen.

Gevraagd: mensen van de vereniging die zich willen inzetten voor de realisatie van het plan voor de uitbreiding van de bijenstal. Zie Tekening bijenstal

Wil je helpen meld je dan aan bij Jetze Dijkstra dijkstraaduard@hetnet.nl

Oranjefondscollecte 2019

Wie loopt er mee voor de oranjefondscollecte dit jaar?

We lopen met zoveel mogelijk leden tussen ongeveer 17:00 en 20:00.
Vorig jaar was dit een groot succes voor de vereniging.
Je kunt je aanmelden bij peter.van.zoest@home.nl.

 

 

Komt het niet uit verspreid dan onder je vrienden, familie en kennissen de link voor het online doneren. https://groningen.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/bijenhoudersvereniging-groningen-ea

Ga je mee naar Ameland?

Het is mogelijk om een keer mee te gaan naar het bevruchtingsstation op Ameland.

De eerste keer is op 1 juni, de bevruchtingskastjes worden dan op zaterdag naar het eiland gebracht.

Elke volgende 14 dagen is er 4 keer een wissel:
Vrijdag avond heen, overnachten, kastjes sluiten (heel vroeg op dus), vrachtwagen inladen. Terug naar de wal, wisselen van de kastjes, weer naar het eiland en kastjes uitladen.

Als je als vrijwilliger mee gaat dan wordt de overtocht en overnachting betaald. Er wordt dan verwacht dat je de handen uit de mouwen steekt.
Ga je als belangstellende mee, dan betaal je de overtocht zelf. Het is dan ook mogelijk om alleen op zaterdag mee te gaan.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via de mail bij Peter van Zoest: peter.van.zoest@home.nl

De organisatie zoekt nog vrijwilligers, op deze manier kun je kijken of je het leuk vind om je daarna als vrijwilliger op te geven. Het is niet verplicht om elke sessie mee te gaan, de vrijwilligers worden ingedeeld waar nodig.
Je kunt je ook opgeven bij Gosse van der Velde: Telefoon: 050-5421794; mobiel 06-20819881

 

Excursie 8 juni naar Jan Kruit, Ter Apel

Op 8 juni gaan we op excursie naar de imker Jan Kruit in Ter Apel. We zijn vanaf 14:00 welkom.

Jan Kruit is Carnica koninginnenteler (ook voor Imme Bourtanger Moor) en heeft een proefbijenstand om koninginnen en volken op verschillende eigenschappen te beoordelen. Tevens is hij bijengezondheidscoördinator voor de provincie Groningen. Neem een kijkje op z’n website:

http://www.bijenstanddedriehoek.nl/index.htm

Aanmelden kan via Frauke: fraukees@hotmail.com

Activiteiten zomer 2019

Voorgestelde activiteiten met de contactpersonen:

Mei:
excursie en meehelpen vervoer bevruchtingskasjes naar Ameland.
Aanmelden en informatie: Anneke Boerma

Mei:
Collecte Oranjefonds
Aanmelden en informatie: Gerardus Vos

Juni:
Excursie naar Jan Kruijt in Ter Apel
Aanmelden en informatie Frouke Kornack

13 Juli:
Open imkerijdagen
Aanmelden en informatie: Anneke Boerma

Augustus:
Bijenquiz en imkercafe
Organisatie Peter van der Zoest en Anneke Boerma

(Eind) September:
Fietstocht
Organisatie Jetske van Slooten