Verenigingswerk

Actuele activiteiten van de vereniging.

Activiteiten in uitvoer, oproepen voor deelname of verslagen van activiteiten zijn welkom.
Tekst kan worden aangeleverd aan info@bijengroningen.nl

Ledenbijeenkomst 13 januari

Vanaf 19:30 is iedereen welkom in de de oude drogisterij aan het Lage der Aa.

Op de agenda staat onder andere een leuke lezing over bijenproducten van Kruidenvrouw Saskia Nieboer van De Groene Zon in Beijum. Iedereen mag ook zelf een huidlotion maken.

Ook zijn we op zoek naar leden die voor de komende Basiscursus willen helpen bij de praktijklessen.

Nieuwbouw bijenstal Stadspark

Bijenhoudersvereniging Groningen heeft een plan ontwikkeld voor uitbreiding van de bijenstal voor educatieve doeleinden.

Daarvoor willen we een aanbouw aan de bestaande stal realiseren (zie tekening) waar we mensen kunnen ontvangen en praktijklessen kunnen geven.
Ook willen we een route met borden, met informatie over insecten, planten en wilde en honingbijen en over het werk van de imker. Op afspraak is de bijenstal te bezoeken onder begeleiding van een van de imkers van de vereniging. Een bord bij het toegangshek geeft informatie over deze mogelijkheden.

Voor de realisering van de uitbreiding zoals die op tekening staat hebben we materialen, mensen en geld nodig. Verschillende organisaties zouden daarbij kunnen helpen.

Gevraagd: mensen van de vereniging die zich willen inzetten voor de realisatie van het plan voor de uitbreiding van de bijenstal. Zie Tekening bijenstal

Wil je helpen meld je dan aan bij Jetze Dijkstra dijkstraaduard@hetnet.nl