Verenigingswerk

Actuele activiteiten van de vereniging.

Activiteiten in uitvoer, oproepen voor deelname of verslagen van activiteiten zijn welkom.
Tekst kan worden aangeleverd aan info@bijengroningen.nl

Gevraagd mensen voor 15 juli, open imkerijdagen

Dit jaar zijn de open imkerijdagen op 14 en 15 juli.

Op de landelijke site komen de locaties waar de verenigingen of de individuele imkers open zijn voor bezoek.
www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag

De bijenstal van de Groninger imkervereniging in het Stadspark is op 15 juli voor publiek geopend met een informatiestand en de mogelijkheid om honing te kopen.

Locatie: hoek Campinglaan/Peizerweg

Voor de bezetting zijn er nog mensen nodig van de vereniging. Het is altijd een gezellig gebeuren met leuk contact met belangstellenden.
Als je een dagdeel kunt, geeft je op bij peter.van.zoest@home.nl.

Heb je nog honing hebt die je wil verkopen kun je dat ook bij Peter opgeven.

Doppenproject 2018

Update: De doppenactie is inmiddels van start gegaan en je kunt je niet meer aanmelden.

Dit jaar wordt er weer een doppenactie gestart om beginnende imkers te helpen aan koninginnen van goede raslijnen. Je kunt daarbij kiezen tussen Carnica en/of Buckfast.

De deelnemers aan de vorige  acties hebben ervaring opgedaan en krijgen niet standaard een instructieavond aangeboden.
Voor hen die voor het eerst meedoen kan desgewenst wel in klein verband instructie worden verzorgd. Dat kan aangegeven worden op het aanmeldingsformulier.
Ook als enige coaching gewenst is kan dat.

Hoe een en ander precies gaat verlopen kan nooit van te voren vastgesteld worden. Eerst wordt de belangstelling geïnventariseerd.

Download het  aanmeldingsformulier doppenactie 2018, vul het in en mail dit naar Arnold ’t Hart. Het mailadres is te vinden in het aanmeldingsformulier.

Opknappen bijenstal tijdens NLdoet

Op zaterdag 17 maart was de NLdoet actie.

Er is met vereende krachten gewerkt aan het onderhoud van de bijenstal en omgeving. Het was bitter koud, dus een extra compliment voor de klussers die er waren.

Het dak is schoongemaakt, tegels vervangen in de stal en in de omgeving is flink gesnoeid.

Hierbij even een sfeer impressie.

 

Voor wat hoort wat

In juni wordt de collecte gelopen voor het Oranje fonds, aangezien we een bijdrage ontvangen hebben we als vereniging aangeboden mee te doen aan de collecte week.
Geeft je daarom op, via email peter.van.zoest@home.nl

Open imkerijdagen 2017

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de openimkerij dagen.
De bijenstal in het Stadspark was te bezichtigen op 8 juli.

Na een zeer natte ochtend, klaarde het weer op en was er nog een aardige aanloop van mensen uit de omgeving en de camping.

 

Doppenproject 2017

Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om met het doppenproject mee te doen.

Het is een mogelijkheid om op een eenvoudige wijze aan koninginnen teelt te doen om raszuivere bijen met goede eigenschappen in je eigen volken te brengen.

Op 6 juni heeft de groep van Arnold zijn/haar doppen opgehaald bij Carlo Leber.

“Aangeblazen” dop. Het larfje ligt in het voedersap.