Verenigingswerk

Actuele activiteiten van de vereniging.

Activiteiten in uitvoer, oproepen voor deelname of verslagen van activiteiten zijn welkom.
Tekst kan worden aangeleverd aan info@bijengroningen.nl

Doppenproject 2018

Dit jaar wordt er weer een doppenactie gestart om beginnende imkers te helpen aan koninginnen van goede raslijnen. Je kunt daarbij kiezen tussen Carnica en/of Buckfast.

De deelnemers aan de vorige  acties hebben ervaring opgedaan en krijgen niet standaard een instructieavond aangeboden.
Voor hen die voor het eerst meedoen kan desgewenst wel in klein verband instructie worden verzorgd. Dat kan aangegeven worden op het aanmeldingsformulier.
Ook als enige coaching gewenst is kan dat.

Hoe een en ander precies gaat verlopen kan nooit van te voren vastgesteld worden. Eerst wordt de belangstelling geïnventariseerd.

Download het  aanmeldingsformulier doppenactie 2018, vul het in en mail dit naar Arnold ’t Hart. Het mailadres is te vinden in het aanmeldingsformulier.

Dringend! Collectanten gezocht voor Oranje Fonds

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met NL doet, een initiatief van het Oranje fonds. We krijgen daar subsidie van en het is dan ook de bedoeling dat we met elkaar in de collecte week van 20 tm 26 mei voor het Oranje fonds collecteren.

Hiervoor hebben we de wijk Laarhuizen en Buitenhof toegewezen gekregen. Deze liggen in de buurt van de bijenstal.
We hebben minimaal 10 vrijwilligers nodig. De ½ opbrengst is voor de vereniging.

Dus aarzel niet en geef je op bij: peter.van.zoest@home.nl

Wij hebben er ook zelf belang bij!

Excursie 16 juni naar Imme Bourtanger Moor (D)

Op zaterdag, 16 juni 2018 vindt er een excursie plaats naar Imme Bourtanger Moor in Wesuwe/Haren in Duitsland.

De vereniging is een documentatie- en educatiecentrum voor bijenhouden en natuurbescherming, en tevens contactcentrum voor Duitse en Nederlandse imkers (Deutsch-Niederländisches Bienenzentrum) onder het motto: “Bijen kennen geen grenzen!” www.imme-haren.de

Aanmelden: Graag uiterlijk tot 1 juni 2018 bij Anneke Boerema, byw@planet.nl

 

 

Opknappen bijenstal tijdens NLdoet

Op zaterdag 17 maart was de NLdoet actie.

Er is met vereende krachten gewerkt aan het onderhoud van de bijenstal en omgeving. Het was bitter koud, dus een extra compliment voor de klussers die er waren.

Het dak is schoongemaakt, tegels vervangen in de stal en in de omgeving is flink gesnoeid.

Hierbij even een sfeer impressie.

 

Voor wat hoort wat

In juni wordt de collecte gelopen voor het Oranje fonds, aangezien we een bijdrage ontvangen hebben we als vereniging aangeboden mee te doen aan de collecte week.
Geeft je daarom op, via email peter.van.zoest@home.nl

Open imkerijdagen 2017

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de openimkerij dagen.
De bijenstal in het Stadspark was te bezichtigen op 8 juli.

Na een zeer natte ochtend, klaarde het weer op en was er nog een aardige aanloop van mensen uit de omgeving en de camping.

 

Doppenproject 2017

Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om met het doppenproject mee te doen.

Het is een mogelijkheid om op een eenvoudige wijze aan koninginnen teelt te doen om raszuivere bijen met goede eigenschappen in je eigen volken te brengen.

Op 6 juni heeft de groep van Arnold zijn/haar doppen opgehaald bij Carlo Leber.

“Aangeblazen” dop. Het larfje ligt in het voedersap.