Overzicht activiteiten 2021

Ledenvergadering van onze vereniging NBV afd. Groningen
De vergaderingen / bijeenkomsten van de afdeling Groningen worden gehouden in de “Oude Drogisterij” op het adres:
Lage der Aa 4
9718 BJ te Groningen
Aanvang 19.30 uuroudedrogisterijDe volgende data zijn gepland:

Woensdag 24 februari 19:30 (jaarvergadering) via Skype

De vergadering van maart zal via Zoom verlopen. Datum volgt.

Indien er agendapunten zijn of ideeën voor de vergaderingen graag melden bij de secretaris Peter van Zoest.


Zie ook de activiteiten in de berichten

 

bijgewerkt
08-03-2021