Bijenhouden: een bijzondere hobby

Bijenhouders ofwel imkers houden bijen: een bijzondere hobby, waarbij de imker inspeelt op het boeiende leven van deze insectengemeenschap.
Behalve het vergaren van kennis over bijen stelt de imker zich ten doel bijenvolken te verjongen en te vermeerderen. Daarnaast is het oogsten van honing de kroon op het werk.
Raten met honing

Het houden van bijen ofwel imkeren is niet moeilijk, maar moet wel geleerd worden. De imkerij kent een lange traditie, waarbij de hedendaagse imker gebruik maakt van de kennis en ervaring die voorgaande generaties imkers hebben vergaard. En nog steeds is er veel te leren: inzichten veranderen immers.
De imkers willen anderen graag in contact brengen met de bijenhouderij.

Cursus

De vereniging organiseert daartoe, voorzover mogelijk, cursussen voor geinteresseerden. (zie de betreffende pagina)
Cursisten die daarna besluiten zelf bijen te gaan houden kunnen rekenen op steun en begeleiding van leden van onze vereniging
Het houden van bijen vergt relatief weinig tijd: er blijven genoeg mogelijkheden over om een paar weken met vakantie te gaan. Ook de kosten vallen genoeg mee; met gebruikte spullen is uitstekend te imkeren. Lidmaatschap van de vereniging kost inclusief het blad “Bijenhouden” van de landelijke vereniging 67,50 Euro per jaar.
Foto: Pixabay.com

Geen ruimte voor het plaatsen van kasten??

De vereniging beschikt over een bijentuin met stal in het Stadspark en een paar bijentuinen aan de rand van de stad (zie de betreffende pagina).
Imkers die thuis geen plaats hebben kunnen hier tegen een kleine vergoeding hun bijenvolken plaatsen.
Imkeren in de stad is dan ook heel goed mogelijk: openbaar- en particulier groen bieden voldoende voedsel en honing voor de bijen.