Het theorieboek voor de basiscursus bijenhouden:
“BIJENHOUDEN. Hoe doe je dat?”
ISBN 978 90 5210 699 1.
Te bestellen via :
https://www.bijenhuis.nl/webwinkel/#P/G00008/BOEKEN & POSTERS/C00033/BOEKEN/ of imkervakhandel.
Flaptekst: Honingbijen zijn fascinerende wezens. Wie zelf met bijen wil gaan werken, moet zich goed verdiepen in hun levenswijze, want alleen dan kun je deze mooie hobby uitoefenen. Dit boek beschrijft stap voor stap en op uiterst heldere wijze alle achtergronden en praktische aspecten. Aan bod komen de levenswijze en biologie van bijen, de aankoop van een bijenvolk, standplaats, huisvesting, vermeerdering van volken, honingwinning, ziekten en hun behandeling en tal van andere relevante zaken.
Het theorieboek voor de Vervolgcursus/Praktisch Imkeren:

“Bijenhouden voor gevorderden. Goed en praktisch imkeren.”
ISBN 978 90 2155 9759.
Te bestellen via:
https://www.bijenhuis.nl/webwinkel/#P/G00008/BOEKEN & POSTERS/C00033/BOEKEN/ of imkervakhandel.
Flaptekst: Systematisch werken: succesvol imkeren met minder werk en meer plezier.
De bijen kennen de juiste bedrijfsmethode wel: ze zwermen om nieuwe, sterke en gezonde volken op te bouwen en zorgen daarbij voor nieuwe werksters, een nieuwe koningin en nieuwe, schone raat. Deze belangrijke uitgangspunten kun je als imker ook bereiken.
In dit boek worden de verschillende vormen van afleggers en kunstzwermen besproken, met goede praktijkvoorbeelden en een duidelijke  beschrijving van de werkvolgorde. Het leert de bijenhouder kritisch kijken aan de eigen aanpak en desgewenst bewust nieuwe keuzes e maken om met meer plezier en minder werk te imkeren.

Een praktijkboek van Ben Som de Cerff:
“Het jaarrond praktisch imkeren in TBH-, Dadant US of spaarkasten, een beleving.”
Te bestellen via: http://de-vlinder-en-go.nl/hobby%20imkerij%20green%20spirit/index.html
Uit de flaptektst: Dit boek verschaft de nieuwe imker, die net de basisopleiding heeft doorlopen, een schat aan ervaringen en praktische ideeën uit de jaarcyclus van het bijenvolk. Maar ook voor de ervaren imker is dit een handig eigentijds naslagwerk.
In dit boek zijn vele verwijzingen in de vorm van QR-codes opgenomen naar YOUTUBE video’s
Ben Som de Cerff is ook degene die de rubriek “Bijenwerk”op de landelijke site van de NBV (www.bijenhouders.nl) verzorgt en die ook de bekende, regelmatig verschijnende “bijenblog” verzorgt die ook te lezen is op voormelde site en waarop men zich kan abonneren zie: http://www.bijenhouders.nl/blog/blijf-op-de-hoogte/.

 

Drie Praktijkboeken van Henk Rostohar:
Deze boeken zijn te bestellen via:
http://www.rostohar.nl/ of
https://koninginnenteelt.wordpress.com/ of
http://www.honingmagazijn.nl/joomla15/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=66&Itemid=102
1. “Na de Basiscursus.”
Uit het voorwoord: In beginsel gaat dit boek er vanuit dat het boek “Bijenhouden, hoe doe je dat”van Friedrich Pohl op de gevolgde beginnerscursus is gebruikt en verwijst terug naar de daarin besproken lesstof. Dit boek behandelt niet de basis van het bijenhouden maar wil voorzien in aanvullende informatie om met succes zelfstandig bijen te houden. Het behandelt
manieren om een koningin in te voeren, iets wat geheel ontbreekt in de basiscursus. Daarnaast wordt het telen van goede koninginnen besproken.
2. “Imkerweetjes”.
Uit het voorwoord: Het boek probeert de vragen te beantwoorden waarmee beginnende imkers direct al in hun eerste jaar als zelfstandig imker worden geconfronteerd.
Deel1 beschrijft de diverse fasen in een bijenvolk zoals die in het voorjaar kunnen optreden en menig beginnend imker hoofdpijn bezorgen. Het bevat voorts een gedeelte over het telen en invoeren en wisselen van koninginnen en een aantal methoden om gericht meer honing te winnen.
Deel 2 voor de echte diehards gaat verder met de theorie. De teelt van de honingbij, de omgang met buckfastbijen, het maken van een pedigree (stamboom), de beginselen van de erfelijkheidsleer.
3. “Koninginnenteelt van A tot Z.”
Uit het voorwoord: Als je bijen hebt wordt je hoe dan ook geconfronteerd met koninginnenteelt.
Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreek ik alle aspecten die te maken hebben met de praktische koninginnenteelt.
In het tweede deel bespreek ik meer theoretische zaken die toch ook met de koninginnenteelt te maken hebben.
In deze twee delen worden alle zaken gebundeld zodat er een compleet handboek en naslagwerk voor koninginnenteelt is ontstaan.
Koninginnenteelt kun je leren vanaf het eerste jaar dat je bijen hebt, maar het is beter daar mee te wachten tot je het gedrag van bijen beter kent en gewend bent  om met ze te werken. Hierdoor worden teleurstellingen voorkomen.

Een degelijk Duits handboek van de bekende Duitse bijenwetenschapper Dr. Gerhard Liebig:
“Einfach imkern. Leitfaden zum bienenhalten”.
Te bestellen via: https://www.bijenhuis.nl/webwinkel/#P/G00008/BOEKEN & POSTERS/C00033/BOEKEN/
Zie ook de website van de auteur: http://www.immelieb.de/
Flaptekst: Der Autor, Dr. Gerhard Liebig, ist Bienenwissenschaftler und imker. Er arbeitete an der Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim in Baden-Württemberg. In jahrelange Untersuchungen über die Entwicklung von Bienenvölkern hat er viele der imkerlichen Massnahmen, die bei der Führung von Bienenvölkern allgemein üblich sind, auf Herz und Nieren geprüft, verworfen oder für gut befunden. Die Ergebnisse dieser umfangreichen und arbeitsintensiven Untersuchungen schlagen sich in diesem Buch nieder. Bei der Bekämpfung der Varroose kann der Autor auf Seine langjährigen Erfarungen in der Anwendung von organischen Säuren zurückgreifen.

Het klassieke praktijkhandboek van J.W. Schotman.
“Handboek der moderne Bijenteelt.” vrij bewerkt naar E.B. Wedmore.
Uitsluitend antiquarisch verkrijgbaar, zie: www.boekwinkeltjes.nl. Hier zijn diverse exemplaren te vinden.
Dit boek van ruim 700 bladzijden, dat dateert van ca. 1940, geeft een uitgebreid overzicht van de toenmalige kennis van alle facetten van het bijenhouden. Hoewel in veel opzichten verouderd, bevat het veel informatie die nog steeds relevant is.
Uit het voorwoord: “De bijenteelt in Nederland verkeert in een overgangsstadium: met één voet staat zij nog in de oude korvenimkerij, met den anderen voet is al een schrede gedaan naar de moderne methoden met lossen bouw. Maar in de wijzen, waarop de Nederlandse imker met zijn kasten imkert, heeft hij de aloude korfteeltbegrippen nog niet geheel losgelaten en schroomt hij, tot nieuwere methoden over te gaan. Inmiddels verandert het land: de boekweit is bijna geheel verdwenen, de heide vermidert snel. En juist op die late dracht was de oude imkerij hoofdzakelijk ingesteld.
De imkerij met losse bouw is nog maar kort populair. De eerste stap in de richting van het imkeren met raampjes in kasten werd gedaan onder invloed van Duitsch-Zwitserse methoden: de kast met achterbehandeling, meest in bijenstallen gestapeld, vond hier en daar aanhangers. Omstreeks 1898 maakte Kelting hier te lande de Engelsche kast van William Broughton Carr populair, de W.B.C. Zij veroverde in allerlei variaties en adaptaties de Nederlandsche imkerwereld en zoo kregen wij hier de Simplex, een slechter W.B.C., met Engelsche standaardramen. Maar daarbij bleef het.”(enzovoort).
Diversen:

HONINGBIJEN. Leefwijze en gedrag – de nieuwste inzichten – unieke foto’s.
ISBN 978 90 5011 3076.
Uitgave van: KNNV Uitgeverij: www.knnvuitgeverij.nl
of imkervakhandel of boekwinkel.
Flaptekst: Presenteert op toegankelijke manier actuele kennis van honingbijen en baanbrekende inzichten in hun leven en gedrag. De vele unieke foto’s geven een fascinerend beeld van deze evolutionair gezien zo succesvolle insecten.
Honingbijen hebben de mens altijd geboeid. Als leverancier van honing, als grootmeesters in het organiseren van complexe sociale koloniën en als architecten van indrukwekkende raatconstructies.
En dankzij hun enorme prestaties bij het bestuiven van landbouwgewassen zijn bijen voor de mensheid volstrekt onmisbaar. Des te alarmerender zijn recente ontwikkelingen v\n toenemende bijensterfte wereldwijd.
Wat zijn toch de geheimen van dit fascinerende insect?
Topexperts ontrafelen stap voor stap het verschijnsel honingbij en komen daarbij steeds weer voor nieuwe verrassingen te staan. “Honingbijen” boeiend standaardwerk voor bijenliefhebbers, landbouwers, imkers en entomologen.
Het bijenvolk lijkt op een toverbron; hoe meer je er uit drinkt, hoe rijker hij vloeit, schreef Karl von Frisch, de bekende honingbijexpert treffend. Laaf U aan deze bron.

BLOEIEND LEVEN. Bijen, Bloemen, Bestuiving.
Uitgave van: Imkerbond ABTB
Te bestellen via: www.imkersbondabtb.nl of imkervakhandel.
Flaptekst: Voor hun voortbestaan zijn talloze planten op bijen aangewezen en omgekeerd kunnen bijen niet zonder planten. Planten leveren namelijk het voedsel voor bijen: nectar
en stuifmeel. Terwijl bijen dat voedsel verzamelen, zorgen ze tegelijkertijd voor bestuiving – en dus bevruchting – van de bloemen die zij bezoeken. Zo verzorgen bijen het voortbestaan van heel veel plantensoorten waarvan de zaden en vruchten dan weer voedsel zijn voor mens en dier.
In “Bloeiend leven”wordt de nadruk gelegd op zowel de nutswaarde van de plant voor de bijen en andere insecten als ook de waarde van de bijen voor planten. Biodiversiteit en ecologie in brede zin.
Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor imkers en tuinders. Daarnaast is er informatie in verwerkt om tot leerboek te dienen voor drachtplantencursussen, bestuivingscursussen en groenopleidingen. Maar ook voor alle natuurliefhebbers is dit boek een bron van informatie. Zeker ook voor instanties zoals Staatsbosbeheer, beheerders van natuurterreinen, plantsoendiensten en domeinen, cultuurmaatschappijen, boomkwekerijen en hoverniersbedrijven die een gericht aanplantbeleid moeten uitstippelen waardoor de relatie bijen-planten in beider voordeel wordt bevorderd.

NIET ZONDER ELKAAR. Bloemen en insecten.
ISBN 9789082043648
Te bestellen via: www.natuurmedia.nl of boekwinkel of imkervakhandel.
Flaptekst: Zonder insecten zouden vele bloemen simpelweg niet bestaan. Bloembestuiving is onmisbaar in de voortplanting van de meeste plantensoorten.
Talloze insecten, op wereldschaal ca. 150.000 soorten, helpen bij de overdracht van stuifmeel van de ene bloem naar de andere. Zij zijn de motor die de rijke plantenwereld in stand houdt. Zij verbinden plant met plant, de plantenwereld met de dierenwereld en zij zorgen ervoor dat de natuur zich in eindeloze cycli vernieuwt.
Bloembestuiving: geen proces laat zich gemakkelijker bekijken in een tuin met bloemen, een wegberm in de polder of een zomerweide in de bergen. Insecten verschillend in uiterlijk en gedrag, haasten zich van bloem naar bloem. Onder dit idyllische schouwspel gaat een harde strijd schuil met verleiding, concurrentie en bedrog. Daarover gaat dit boek, maar ook over het slimme leren van ogenschijnlijk “domme” dieren en over de handigheidsjes waarmee de plantenwereld bijen, vlinders en vele andere insecten aan zich weet te binden. Vele kenners uit de wereld van de bloembiologie, botanische tuinen, landbouw en natuurbescherming werkten mee aan dit toegankelijke boek.

“Korfimkerij vroeger en nu.” auteur: J.J. Speelziek. ISBN 90 900 8170 4.
Te bestellen via: https://www.bijenhuis.nl/webwinkel/#P/G00008/BOEKEN & POSTERS/C00033/BOEKEN/
Flaptekst: Hoe gezellig is het om een korf met imme toe te voegen aan de bijenstal. Het verschaft de imker plezier, heeft veel bekijks en geeft aanleiding heerlijk over het wel en wee van zo’n volkje te discussiëren. Het is een stukje nostalgie, waar elke rechtgeaarde imker van genieten zal.

“Korfvlechten”. Auteur: Toon Brekelmans. ISBN 90 802984 6 8
Te bestellen via: http://www.honingmagazijn.nl/joomla15/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=66&Itemid=102