Wilde bijen

Wilde bijen zijn geen verwilderde honingbijen zoals misschien sommige mensen zouden denken. Het is een verzamelnaam voor solitaire bijen en hommels. Hommels zijn ook bijen.

Insectenhotel

Solitaire bijen en hommels worden “wilde bijen” genoemd omdat zij in de vrije natuur voorkomen en, anders dan honingbijen, geen verzorging door de mens nodig hebben.
Over hommels kunt U elders op deze website informatie vinden, hier besteden we aandacht aan de solitaire bijen.

 

 

http://www.schooltv.nl/video/wilde-bijen-wilde-bijen-leven-solitair-in-hun-eentje-dus/

Solitaire bijen

Solitaire bijen leven alleen en dus niet zoals honingbijen in een volk. Elk vrouwtje heeft een eigen nestholte waarin ze eitjes legt.

In ons land komen ongeveer 350 soorten solitaire bijen voor. Daarvan zijn sommige soorten zeer zeldzaam en enkele zijn misschien al wel uitgestorven.

Nestholte

Afhankelijk van de soort maakt een solitair vrouwtje een nestje in de grond, in een leemwand of in bestaande gangen in hout. of steen.


Hun levensloop is eenvoudig, maar elke soort kent wel zijn eigen variant. De moederbij zoekt of maakt in haar eentje een nestplaats. Ze graaft een gang in de grond of gaat op zoek naar een bestaand gangetje in hout of steen.

 

Stuifmeel

Vervolgens gaat zij op zoek naar stuifmeel. Veel soorten zijn afhankelijk van inheemse planten en daarom zie je ze alleen als die planten bloeien.

Het verzamelde stuifmeel brengt zij naar de nestholte. Daar wordt het stuifmeel met een beetje nectar vermengd en legt ze er een eitje bij.

Hoe dit in zijn werk gaat kun je mooi zien in het volgende filmpje,

zie: https://www.youtube.com/watch?v=YOOhGSaK8Hg

Uit het eitje ontwikkelt zich een larve die het stuifmeel opeet, zich verpopt. Uit de pop komt de volwassen bij te voorschijn, meestal pas in het daaropvolgende jaar, wanneer de planten bloeien waarop de soort zich gespecialiseerd heeft.

Verschillende soorten

Zandbijen

Zij maken hun nestgangen in de grond. Hun zandhoopjes zien er uit als kleine molshopen of vulkaantjes en worden vaak verward met zandhoopje van mieren of regenwormen.  zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=9-G7ec1_wMM

Metselbijen

Zij maken hun nestgangen dicht met vochtig zand of leem. Zij maken gebruik van bestaande gangen in hout (zie: https://www.youtube.com/watch?v=URa1hxnuG-E

en soms in lege slakkenhuisjes (zie:https://www.youtube.com/watch?v=NVINmxCImzI

 

Voor nadere info zie ook:

http://www.denederlandsebijen.nl/

http://www.bijenhelpdesk.nl/