Oproep aan Groningen en omgeving

 Help mee met het instandhouden van de bijen !!!!

Ook in de bebouwde kom van stad en dorp kunt u bijen houden.

Er zijn, met name in de buitenwijken, veel tuinen waarin van het vroege voorjaar tot in de late herfst bloemen bloeien.
Ook het openbaar groen van parken en plantsoenen met zijn kastanje- en lindebomen en vele bloeiende struiken is een goede voedselbron voor de bijen.

Er zijn ook zachtaardige rassen van de honingbij, zoals: Carnica en Buckfast, zodat eventuele overlast voor omwonenden tot een minimum kan worden beperkt.

Maar ook voor deze hobby geldt:
Eerst een cursus volgen en veel informatie inwinnen
Dan zult u veel plezier beleven aan deze hobby.

Bijen leveren een grote bijdrage aan de voedselvoorziening.

Recent onderzoek laat zien dat de honingbij en de hommel samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen.

Volgens een studie van Klein et al. (2007) is 35% van de wereldvoedsleproductie afhankelijk van bestuivers.
Een recente studie van de Rabobank (2011) concludeerde dat 90 belangrijke landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuivende insecten. Voorbeelden: fruit, noten, koffie, chocola, sojabonen en tal van groenten. Deze 90 gewassen zouden samen goed zijn voor één/derde van de wereldvoedselproductie.
Telers van voedselgewassen, zoals bijv. fruittelers, zijn dan ook erg blij als imkers hun bijen bij de bloeiende bomen en struiken zetten. De imkers worden daar ook voor betaald. Doordat de bijen de bloemen bestuiven is de opbrengst groter en de vruchten zien er beter uit.
Zo draagt de imker ook nog een steentje bij aan de voedsel voorziening.

Aan de grote natuurkundige EINSTEIN wordt de uitspraak toegeschreven, dat:
Als de bijen sterven de mensheid nog maar een paar jaar heeft te gaan.

Er is geen bewijs gevonden dat Einstein dat inderdaad heeft gezegd, maar het is wel duidelijk, gezien het recente onderzoek, dat we veel van onze voedselgewassen zullen moeten missen als de bestuiving door bijen en andere bestuivers ophoudt.

Voor nadere informatie: klik op Anneke Boerema of Frank Broersma