Bijenhoudersvereniging Groningen

De bijenhoudersvereniging Groningen e.o. werd opgericht in 1908 en herdacht haar 100-jarig bestaan in 2009 met een drukbezochte manifestatie in het tuincentrum Tuinland te Groningen.

De vereniging is een subvereniging van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en is ingeschreven in het Verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Groningen
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de bijenteelt ondermeer door:
– het verbreiden van kennis
– het geven van voorlichting
– het geven van cursussen

De vereniging heeft momenteel 46 leden en 7 gastleden. Gastleden zijn leden die lid zijn van een andere subvereniging van de NBV. De leden komen een aantal keren per jaar bij elkaar om over hun hobby te praten en ervaringen uit te wisselen