Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit:

Voorzitter:
Jetze Dijkstra, Aduard, 050-4032208 / dijkstraaduard@hetnet.nl

Secretaris:
Peter van Zoest, 0594-851849 / peter.van.zoest@home.nl

Penningmeester: Jetske van Slooten

Overige leden (in alfabetische volgorde):
Anneke Boerema, 050-5344531.
Isabelle Dingemans, 050-8513227.
Bart van Egteren, 050-5770533.
Jan Schuitema, 050-5773270.